JYMYJUTTU: FDA vahvistaa, että grafeenioksidia on mRNA COVID-19-rokotteissa. Luottamuksellisia Pfizer-asiakirjoja on julkaistu Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimen määräyksestä. 

Listen to this article

Covid-19-rokotteista on käyty kiivasta keskustelua niiden käyttöönotosta lähtien, ja niiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta on esitetty monia kysymyksiä ja huolenaiheita. On myös spekuloitu, että Covid-19-injektiot saattavat sisältää jäämiä grafeenioksidista, joka on erittäin myrkyllinen ja johtava aine. Lääketieteen sääntelyviranomaiset ovat valtamedian tuella toistuvasti kiistäneet nämä väitteet. Mutta he valehtelivat sinulle. 

Äskettäin on tullut esiin todisteita, jotka vahvistavat, että Pfizerin rokotteessa on grafeenioksidia, erittäin myrkyllistä ja sähköä johtavaa ainetta. Nämä todisteet ovat peräisin Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta (FDA), joka on pakotettu julkaisemaan Pfizerin luottamukselliset asiakirjat yhdysvaltalaisen liittovaltion tuomioistuimen määräyksestä.

He yrittivät piilottaa tiedot 75-vuodeksi 

FDA yritti viivästyttää Pfizerin Covid-19-rokotteen turvallisuustietojen julkaisemista 75 vuodella, vaikka se hyväksyi injektion vain 108 päivän turvallisuustarkastuksen jälkeen 11. joulukuuta 2020. 

Ryhmä tiedemiehiä ja lääketieteen tutkijoita haastoi kuitenkin FDA:n oikeuteen FOIA:n nojalla pakottaakseen julkaisemaan satoja tuhansia asiakirjoja, jotka liittyvät Pfizer-BioNTech Covid-19 -rokotteen lisensointiin. 

FOIA

FOIA tarkoittaa Freedom of Information Actia, eli Yhdysvaltain liittovaltion laki joka antaa yleisölle oikeuden pyytää pääsyä liittovaltion viranomaisten tietoihin ja dokumentteihin. Laki mahdollistaa aiemmin julkaisemattoman tiedon julkaisun ja asettaa aikarajat viranomaisten vastauksille. FOIA:n tarkoitus on edistää hallinnon avoimuutta ja varmistaa kansalaisten pääsy tietoihin heidän hallituksensa toiminnasta. FOIA-pyyntöjä voi tehdä kuka tahansa, mukaan lukien yksilöt, yritykset ja organisaatiot. Jotkin tiedot voivat olla FOIA:n mukaan salassa pidettäviä, kuten luokiteltu tieto, liikesalaisuudet ja henkilökohtaiset yksityiskohdat.

Tammikuun 2022 alussa liittovaltion tuomari Mark Pittman määräsi FDA:n luovuttamaan 55 000 sivua kuukaudessa, ja siitä lähtien PHMPT on julkaissut kaikki asiakirjat verkkosivuillaan sitä mukaa, kun ne on julkaistu. 

Tärkeä asiakirja on nyt julkaistu

Yksi viimeisimmistä FDA:n julkaisemista asiakirjoista, joka on tallennettu nimellä 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf, vahvistaa grafeenioksidin käytön Pfizerin Covid-19-rokotteen valmistusprosessissa. 

Asiakirja on kuvaus Pfizerin 7. huhtikuuta 2020 ja 19. elokuuta 2020 välisenä aikana tekemästä tutkimuksesta, jonka tavoitteena on “ilmentää ja karakterisoida BNT162b2:n koodaama rokoteantigeeni”. 

Tutkimuksen johtopäätökset ovat seuraavat:

Lähde – Sivu 12 

Maallikon kielellä sanottuna tutkimuksessa selvitettiin, miten rokote toimii. Tutkimuksessa todettiin, että rokote käytti mRNA:ta ohjaamaan soluja tuottamaan proteiinia (nimeltään P2 S), joka on väitetyn Covid-19-viruksen piikkiproteiini. Miljoonat piikkiproteiinit sitoutuvat sitten solujen pinnalla olevaan ACE2-reseptoriin, joka saa aikaan immuunijärjestelmän vasteen. 

Grafeenioksidi vahvistetaan

Mielenkiintoisinta tutkimuksessa on kuitenkin se, että sivulla 7 vahvistetaan, että Pfizerin Covid-19-rokotteen valmistuksessa tarvitaan pelkistettyä grafeenioksidia, koska sitä tarvitaan lipidin nanohiukkasten perustaksi. 

Pfizer toteaa tutkimuksen sivulla 7 kohdassa 3.4 seuraavaa:

Lähde – Sivu 7 

Tämä on hyvin omituista, koska lääketieteen sääntelyviranomaiset ovat valtamedian avustuksella kiistäneet kuukausia, että grafeenioksidi on Covid-19-rokotteen ainesosa. He ovat voineet sanoa näin, koska ne, jotka ovat todistaneet ja spekuloineet, että Pfizerin Covid19-rokotteessa on grafeenioksidia, ovat esittäneet väärän kysymyksen. 

Kaikkien olisi pitänyt kysyä, käytetäänkö grafeenioksidia Pfizerin Covid-rokotteen valmistusprosessissa. 

Kuten tämä asiakirja, jonka FDA yritti pitää luottamuksellisena ja sinetöitynä 75 vuoden ajan, osoittaa, grafeenioksidia käytetään rokotteen valmistusprosessissa, koska se on elintärkeää rokotteen lipidin nanohiukkasten vakauttamisessa. 

Siksi Pfizerin Covid-19-injektioihin joutuu väistämättä pieniä tai suuria määriä pelkistettyä grafeenioksidia, erästä riippuen. 

Mitä ovat lipidin nanohiukkaset? 

Pfizerin Covid-19-rokotteessa käytetään pieniä hiukkasia, niin sanottuja lipidi-nanohiukkasia, jotka kuljettavat rokotteen geneettisen materiaalin (lähetti-RNA eli mRNA) elimistön soluihin. Nämä lipidin nanohiukkaset ovat kuin pieniä “kuplia”, jotka koostuvat rasvoista ja muista molekyyleistä, jotka voivat ympäröidä ja suojata mRNA:ta, kunnes se saavuttaa määränpäänsä solujen sisällä. 

Rokotteen sisältämä mRNA antaa soluille ohjeet valmmistaa Covid-19-viruksen pinnalla olevaa proteiinia (piikkiproteiinia). Kun immuunijärjestelmä havaitsee tämän piikkiproteiinin, se voi tunnistaa sen vieraaksi ja aloittaa immuunivasteen sitä vastaan, 

Lisäksi on havaittu, että kaksi Pfizer Covid-19 -rokotteen lipideistä on ALC-0159 ja ALC-315, kuten Euroopan lääkeviraston julkaisemassa Pfizer Covid-19 -rokotteen arviointikertomuksessa vahvistetaan. 

Lähde – Sivu 14 

Molempien näiden lipidien valmistajien varoitusten mukaan niitä ei kuitenkaan saa koskaan käyttää ihmisillä tai eläimillä. 

Kuten voit itse nähdä, se on pieni kirjoitus tuoteselosteiden alaosassa täällä ja täällä

Lähde 

Mikä on grafeenioksidi? 

Grafeenioksidi on pieni hiukkanen, joka koostuu hiili- ja happiatomeista. Se on todella pieni – niin pieni, ettei sitä voi nähdä silmillä. Mutta vaikka se on pieni, se voi olla vaarallinen. 

Sen tiedetään olevan myrkyllistä joillekin soluille, ja tutkimukset ovat osoittaneet, että se voi hengitettynä aiheuttaa tulehduksia ja vaurioita keuhkoissa. Lisäksi grafeenioksidi pystyy läpäisemään veri-aivoesteen, joka on suojaava biologinen muuri, joka estää haitallisten aineiden pääsyn aivoihin. Tämä voi mahdollisesti johtaa neurologisiin ongelmiin. 

Immuunijärjestelmä havaitsee grafeenioksidin ikään kuin se olisi taudinaiheuttaja. Kun se on injektoitu, sillä on pääsy keskushermostoon, mikä voi aiheuttaa halvauksia, aivohalvauksia ja hermoston muutoksia. 

Lisäksi grafeenioksidille altistumisen pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta. Grafeenioksidille altistumisen pitkäaikaisvaikutuksista ihmisillä on hyvin vähän tutkimustietoa, joten emme tiedä, mitkä ovat mahdolliset riskit. 

Mutta Pfizerin COVID-rokotteen antamisen ansiosta miljardeille ihmisille, lukuisia kertoja, saamme sen selville ajan mittaan. Ja valitettavasti sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutukset eivät näytä hyvältä. 

Muita todisteita, muita ilmoittamattomia aineita ja tappavia seurauksia 

Grafeenioksidi ei ole ainoa myrkyllinen aine, josta yleisön tulisi olla huolissaan. Tutkijat ovat nimittäin löytäneet nanoteknologiaa grafeenioksidin ohella, kun he ovat aiemmin tutkineet Covid-19-injektioiden näytteitä. 

Nanotiede ja nanoteknologia sisältää kyvyn nähdä ja hallita yksittäisiä atomeja ja molekyylejä. Kaikki maapallolla koostuu atomeista – ruoka, jota syömme, vaatteet, rakennukset ja talot, joissa asumme, sekä oma kehomme. Ihan kaikki.

Atomia on mahdotonta nähdä paljain silmin. Itse asiassa sitä on mahdotonta nähdä mikroskoopeilla, joita käytetään yleensä lukion luonnontiedeluokissa. elektronikroskoopit, joita tarvitaan nanokokoluokan asioiden näkemiseen, keksittiin 1980-luvun alussa. 

Kun tutkijoilla oli käytössään oikeat välineet, kuten pyyhkäisytunnelointimikroskooppi (STM) ja (AFM), syntyi nanoteknologian aikakausi. 

AFM-mikroskooppi on Atomic Force Microscope -niminen mikroskooppityyppi, joka käyttää erittäin tarkkaa kosketusmenetelmää pinnan tutkimiseen. Tämä mikroskooppi pystyy havaitsemaan nanometrin mittakaavan muutokset materiaalin pinnalla ja on erittäin hyödyllinen materiaalitieteen ja nanoteknologian tutkimuksessa.

Espanjalaiset tiedemiehet ovat ilmoittaneet, että nanoteknologiaa on löydetty kaikista Covid-19-injektioista grafeenioksidin ohella. 

Covid-19-injektioita tutkineiden espanjalaistutkijoiden mukaan grafeenioksidi voi aiheuttaa outoja verihyytymiä. Tämä saattaa selittää, miksi on osoitettu, että Covid-19-injektiot lisäävät riskiä sairastua tromboosiin trombosytopeniassa. 

Monta tutkijaryhmää on päätynyt samaan tulokseen

Näitä väitteitä eivät kuitenkaan esitä vain espanjalaiset tiedemiehet. Lukuisat tutkijat eri puolilla maailmaa ovat julkaisseet tutkimustuloksia, joissa he väittävät löytäneensä Covid-19-injektioista sekä nanoteknologiaa että grafeenioksidia. 

Tutkijat löysivät “hiilinanoteknologiaa” ja “radioaktiivista thuliumia” Pfizerin ja Moderna COVIDin rokotteista. 

Tarkasteltuaan elektronimikroskooppikuvia Covid Pfizerin ja Modernan injektioiden sisältämistä elementeistä kanadalainen päivystyslääkäri Daniel Nagase paljasti, että Pfizerin ja Modernan “rokotteiden” sisällössä ei ole merkkejä biologisesta materiaalista, kuten mRNA:sta tai DNA:sta. (Lue lisää täältä). 

Tohtori Nagasen tutkimusryhmä tutki Modernan ja Pfizerin näytteitä tavallisella mikroskoopilla. Vaikka he saivat paljon erittäin mielenkiintoisia kuvia, he eivät pystyneet olemaan varmoja siitä, mitä he tarkalleen ottaen näkivät. Niinpä he käyttivät elektronimikroskooppia määrittääkseen, mitä elementtejä “rokotteet” sisälsivät. 

Tässä on joitakin kuvia siitä, mitä he löysivät – 

Löydetty Moderna Covid “rokotteen” näytteestä. 

Tohtori Nagase tutki Moderna-näytteen sisältä löytynyttä “palloa, josta kasvoi jalat ulos”, ja sanoi seuraavaa – 

“Tässä muodossa, tässä pallossa, josta kasvaa jalat, on jostain syystä alumiinia. Ja voin sanoa varmuudella, että kyseessä ei ole homeen itiö tai jokin muu biologinen kontaminaatio, koska siinä on vain hiiltä, happea, eikä merkkejä typestä tai fosforista, mikä viittaisi johonkin biologiseen alkuperään.” Näin on. Tämä kasvava asia on siis ei-biologinen.” 

Tohtori Nagase ja tutkijat löysivät myös epätavallisen lantanidisarjan alkuaineen – thuliumin – Pfizerin näytteestä löytyneestä kuitumaisesta rakenteesta – 

Löydetty Pfizerin Covid-“rokotteen” näytteestä. 

Tohtori Nagase ja tutkijat löysivät testaamiensa “rokotenäytteiden” sisältä erilaisia muotoja ja rakenteita – kiteitä, siruja, säikeitä, palloja, kuituja ja palloja, joista kasvoi jalkoja – “Ne ovat polymorfisia, eli miitä monia eri muotoja”, hän sanoi. 

“Ne näyttävät kaikki koostuvan pääasiassa hiilestä ja hapesta, ja niitä oli sekä Modernan että Pfizerin näytteissä, ja ne näyttävät olevan kuitumuodossa. Modernan näytteessä hiili- ja happirakenteet näyttävät olevan nanosfäärimuotoja ja kiteisiä muotoja. Pfizerin näytteessä ne näyttävät muodostavan vain kuituja ja kiteitä. 

Argentiina: COVID-rokotteissa on nanoteknologiaa ja grafeenioksidia. 

Argentiinalainen lääkäri Martín Monteverde esitteli chileläiselle El Mirador del Gallo-radioasemalle pitämässään esitelmässä Corona2Inspectin tutkijoiden tekemät analyysit Pfizerin Covid-19 mRNA-rokotteesta löytyneestä mikroteknologiasta. 

Argentiinalainen tohtori Monteverde ja muut tutkijat tekivät mikroskooppisia analyysejä Pfizerin rokotepullosta sekä neljästä muusta Covid-19-“rokotetyypistä”. Sitten hän lähetti nämä kuvat Corona2Inspectille lisäanalyysiä varten. Corona2Inspect palautti kuvat kommenttiensa kera, joissa yksilöitiin, mitä kohteita kuvissa näkyy. 

Voit katsoa videon tohtori Monteverden tiimin tuloksista alla:

Argentiinalainen tohtori Patricia Aprea, ANMAT:n arviointi- ja valvontaosaston johtaja, myönsi myös vahingossa, että AstraZenecan Covid-19-virusvektori-injektio sisältää myös grafeenia Covid-19-injektion jälkeistä kuolemantapausta koskevan oikeustapauksen aikana. 

Voit lukea asiakirjan, jossa ANMAT tunnusti, että Covid-19-rokotteet sisältävät grafeenioksidia, TÄÄLTÄ (espanjaksi) tai alta, käännettynä englanniksi Googlen avulla – 

Lääkärit havaitsevat, että grafeeni leviää COVID-rokotetuista rokottamattomiin, muodostaa outoja verihyytymiä ja vähentää punasoluja. 

Tohtori Philippe van Welbergen, Biomedical Clinicsin lääketieteellinen johtaja, oli yksi ensimmäisistä, joka varoitti yleisöä Covid-injektioiden ihmisten verelle aiheuttamista vahingoista julkaisemalla kuvia verinäytteistä mikroskoopin alla. 

Se leviää rokottamattomiin

Tohtori Philippe van Welbergen osoitti sekä “rokotetuilta” että rokottamattomilta ihmisiltä otetuista verinäytteistä otetuissa näytteissä, että Pfizerin Covid-19-rokotteiden sisältämä grafeenioksidi järjestäytyy ja kasvaa suuremmiksi kuiduiksi ja rakenteiksi, saa magneettisia ominaisuuksia tai sähköisen varauksen, ja kuiduissa näkyy merkkejä monimutkaisemmista rakenteista, joissa on raitoja. 

Heinäkuun alussa 2021 haastateltiin tohtori Philippeä, joka selitti, että kun hänen potilaansa alkoivat valittaa kroonisesta väsymyksestä, huimauksesta, muistinmenetyksestä ja joskus jopa halvauksesta ja vanhuusiällä alkavista runsaista kuukautisista (60-vuotiaista naisista ylöspäin), hän otti verinäytteitä. 

Heidän veressään oli epätavallisia putkimaisia rakenteita, joitakin hiukkasia ja monia vaurioituneita soluja. Vain vähän terveitä soluja oli näkyvissä. Hän ei ollut ennen kolmea kuukautta aiemmin nähnyt tällaisia muodostumia veressä. Nyt tiedämme, että nämä putkimaiset rakenteet ovat grafeenioksidia. 

Hän osoitti myös, että grafeenioksidin “sirpaleet” siirtyvät Covid-19-rokotetuista rokotteen saaneista rokottamattomiin tai rokotteen saaneisiin ihmisiin, mikä valitettavasti tuhoaa heidän punasolujaan ja aiheuttaa verihyytymiä. (Lue lisää täältä)

Alla on kuva tyypillisistä terveistä punasoluista mikroskoopilla katsottuna, miltä veren pitäisi näyttää. Siinä ei ole hyytymistä tai vieraita esineitä. 

Valitettavasti tämän kokoiset kuidut voivat tukkia kapillaareja. 

Näet myös, että grafeenikuidut ovat onttoja ja ovat nielaisseet punasoluja. 

Joulukuussa 2021 eräs brittiläinen lääkäri tarjoutui avustamaan tutkimuksessa, jossa selvitettäisiin, voitaisiinko saksalaisen kemistin, tohtori Andreas Noackin, ja espanjalaisen Almerian yliopiston tohtori Pablo Campran havaitsemat tulokset toistaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tutkittaisiin myös Covid-19-injektiopullot myrkkyjen tai odottamattoman sisällön varalta. 

Lääkäri takavarikoi injektiopullon jääkaapista, joka sijaitsi vastaanotolla, jossa hän työskentelee, ja luovutti sen riippumattomalle tutkijalle. 

Brittiläinen laboratorio analysoi näytteen Raman-spektroskopian avulla ja löysi näytteestä grafeenia, SP3-hiiltä, rautaoksidia, hiilijohdannaisia ja lasinsiruja. 

Ensimmäinen arvioitu näyte oli Moderna 01, jota tutkittiin Raman-spektroskopialla. Tutkimus osoitti selvästi, että kaikissa rokotteen sisällä olevissa aineissa on voimakas hiilisignaali, ja joidenkin edustavien muotojen grafeenikoostumukset on vahvistettu. 

Kahdesta kohteesta saatiin kaksi selkeää signaalia. Litteissä nauhamaisissa sulkeumissa oli selkeät grafeenispektrit, jotka integroitiin glykolin ja muiden pienempien yhdisteiden spektriin. Toinen selkeä signaali saatiin kalsiitin mikrokiteisestä muodosta, ja hiilikomposiittimuodoissa oli myös selkeä grafeenisignaali. 

Voit lukea asiakirjan, joka sisältää tapauksen esittelyn, UNIT:n raportin ja yhteenvedon grafeenin nanohiukkasten myrkyllisyydestä, UK Citizen 2021:n verkkosivuilta TÄSTÄ

48-sivuinen UNIT-raportti “Qualitative Evaluation of Inclusions in Moderna, AstraZeneca and Pfizer Covid-19 vaccines” alkaa asiakirjan sivulla 12. 

Open Access -katsaus, jossa korostetaan grafeeniperheen nanohiukkasten myrkyllisyyttä, on luettavissa täällä

Covid Injection Secret Ingredients | Uuden-Seelannin tutkijat vahvistavat nanoteknologian grafeenioksidin rinnalla 

Uuden-Seelannin tutkijat ovat löytäneet nanoteknologiaa ja grafeenia myös Pfizerin Comirnaty-“rokotteista”.(Lue lisää täältä). 

Tammikuun 2022 lopussa Sue Grey, Outdoors and Freedom Party -puolueen toinen johtaja, ja tohtori Matt Shelton New Zealand Doctors Speaking Out With Science -järjestöstä (” NZDSOS “) tiedottivat terveysvaliokunnalle, että Pfizerin rokotteen vakava saastuminen on paljastunut ja että heidän oli toimittava välittömästi injektionantokampanjan lopettamiseksi. 

Tohtori Shelton kertoi, että uusiseelantilaiset tiedemiehet ovat löytäneet nanohiukkasista koostuvia muodostelmia käyttämällä erityisiä mikroskooppitekniikoita. Yksikään asiantuntijoista ei ollut koskaan nähnyt vastaavaa, eikä yksikään näistä epäpuhtauksista ole hyväksyttyjen ainesosien luettelossa. 

Voit lukea koko raportin sekä lisäkuvia ja videoita TÄÄLTÄ. Alla on kuitenkin tilannekuva siitä, mitä eräs uusiseelantilainen tiedemies löysi. 

Alla oleva kuva otettiin yhdestä pisarasta uusiseelantilaista Pfizer Comirnaty – “rokotetta” peitelevyn alla, kun sitä oli vahingossa lämmitetty kevyesti, ja sitä katsottiin samana päivänä pimeäkenttämikroskoopilla pienellä suurennoksella, joka heijastettiin televisiomonitorille. 

Seuraavat kuvat on otettu sen jälkeen, kun kameraan oli hankittu uusi tietokone, jossa on parempi grafiikka, sekä uusi ohjelmisto – 

He valehtelivat sinulle 

Huolimatta viranomaisten ja valtamedian toistuvista vakuutteluista, joiden mukaan Covid-19-rokotteet ovat turvallisia ja tehokkaita, on kerta toisensa jälkeen tullut esiin todisteita, jotka osoittavat, etteivät ne ole kertoneet koko totuutta. 

Grafeenioksidin käyttö Pfizerin Covid-19-rokotteessa on alusta alkaen herättänyt kiistoja ja huolta, ja monet ovat väittäneet, että sääntelyviranomaiset ja tiedotusvälineet ovat tietoisesti johtaneet yleisöä harhaan sen sisällyttämisestä rokotteeseen. 

Alkuperäisistä kiistoista huolimatta FDA:n julkaisemat asiakirjat, jotka sen oli pakko julkaista Yhdysvaltojen liittovaltion tuomioistuimen määräyksestä, ovat vahvistaneet grafeenioksidin käytön Pfizerin rokotteen valmistusprosessissa, mikä herättää kysymyksiä siitä, keneen voimme luottaa. 

Tämän paljastuksen pitäisi aiheuttaa laajaa hälyä ja todennäköisesti lisätä epäilyksiä kansanterveydestä vastaavien tahojen todellisista aikeista. 

Asiaan liittyvää:

Minulle tuli mRNA-injektioden jälkeen selittämätön happisaturaatio (veren happikyllästyneisyys) arvojen lasku. Itse en ottanut yhtään injektiota, mutta lähes kaikki työkaverini saivat mRNA-injektiot 3 viikon aikavaälillä (aluksi väli oli 3 viikkkoa) keuhkoissani tapahtui jotain selittätöntä. Itselleni asia valkeni vasta paljon myöhemmin. mRNA-injektioista leviää myrkkyjä ympäristöön. Siihen on hoito, lue alla oleva artikkeli ja aloita kehosi puhdistus.

Lähteet:

BREAKING: FDA confirms Graphene Oxide is in the mRNA COVID-19 Vaccines after being forced to publish Confidential Pfizer Documents by order of the US Federal Court https://expose-news.com/2023/04/02/fda-confirms-graphene-is-in-the-covid-vaccines/

Structural and Biophysical Characterization of SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein
(P2 S) as a Vaccine Antigen https://phmpt.org/wp-content/uploads/2023/02/125742_S1_M4_4.2.1-vr-vtr-10741.pdf

Procedure No. EMEA/H/C/005735/0000 https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

ACL-01 https://cdn.caymanchem.com/cdn/insert/34336.pdf

One thought on “JYMYJUTTU: FDA vahvistaa, että grafeenioksidia on mRNA COVID-19-rokotteissa. Luottamuksellisia Pfizer-asiakirjoja on julkaistu Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimen määräyksestä. 

 1. Shedding on todellakin totta.
  Olen kaksi kertaa saanut tuoreesti rokotetuista iho-oireita, laajan nokkosihottuman ja parin päivän menkat vaikka olen päässyt niistä jo eroon.

  Nyt vuosi em. shedding oireiden jälkeen ostin mikroskoopin ja tutkin mm. vereni itse.
  Punasolut näyttivät aika terveitä ja irtonaisilta mutta joukossa oli kuituja, jotka ovat ilmeisesti grafeenia.

  Näitä kuituja on myös ilmassa, eniten päivinä jolloin kemikaalivanoja on paljon.
  Olen vuoden verran tutkinut tätä ottamalla silloin tällöin pyyhkäisynäytteen nenän sisältä ja katsonut 15x suurentavalla luupilla tai mikroskoopilla mitä näkyy. Löytyy mustia lyhyitä ja pidempiä kuituja, joita ei silmällä näe. Ilmeisesti grafeenia?
  Niitä on moninkertainen määrä päivinä, jolloin on taivas täynnä leviäviä kemikaalivanoja.

  Tätä olisi jonkun syytä tutkia paremmin.

Leave a Reply